سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شتابزدگی را واگذار و در حجّت بیندیش و خود را از پریشان گویی نگاه دار، تا از لغزش ایمن بمانی . [امام علی علیه السلام]
 
چهارشنبه 91 آبان 10 , ساعت 12:12 صبح

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب...

سه شنبه 91 آبان 9 , ساعت 11:56 عصر

ادامه مطلب.

ادامه مطلب...

سه شنبه 91 آبان 9 , ساعت 11:55 عصر

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب...

سه شنبه 91 آبان 9 , ساعت 11:51 عصر

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب...

سه شنبه 91 آبان 9 , ساعت 11:47 عصر

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب...

سه شنبه 91 آبان 9 , ساعت 11:43 عصر

کلمات عربی سه قسم هستند:

1 – اسم

2 – فعل

3 – حرف

 

 

الف ) تقسیمات اسم:

1 – مذکر حقیقی ( رَجُل )، مذکر مجازی ( کتاب )، مؤنث حقیقی (اِمرأة)

2 – علامت های مؤنث

ة = فاطمة – حدیقة

ی = کبری – دنیا

اء = زهراء – صحراء

3 – مفرد = صادق – صدیق – صادقه – صدیقه

4 – مثنی = (انِ – یْنِ) ¬ صادقانِ – صادقتانِ – صادقَینِ – صادقَتینِ

5 – جمع = سالم – مکسر

 

الف – جمع سالم :

مذکر (ونَ – ینَ) = صادقونَ – صادقینَ

مؤنث (ات) = صادقات

ب – جمع مکسر :

صدیق = أصدقاء

مَدْرسَه = مدارس

 

 

ب ) تقسیمات فعل:

1- ماضی         2 – مضارع

 

1 – ماضی:

- بیشتر صیغه های فعل ماضی از یک ریشه سه حرفی ساخته می شوند.

- با اضافه کردن علامتهای گوناگون (ضمایر) به آخر این ریشه، صیغه های مختلف ساخته می شود.

برای بیشتر این صیغه ها، علامت ها و یا ضمیرهای متصل وجود دارد.

 

 

علامتهای فعل ماضی

 

1 - مفرد

مذکر غائب

مؤنثغائب

مذکرمخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

_____

تْ

تَ

تِ

تُ

 

 

 2 – مثنی

مذکر غائب

مؤنثغائب

مذکرمخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

ا

تا

تُما

تُما

نا

 

3 – جمع

مذکر غائب

مؤنثغائب

مذکرمخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

وا

نَ

تُم

تُنَّ

نا

 

2 – مضارع:

1 – تعدادی از فعلهای مضارع با «ی» شروع می شوند.

2 – همه صیغه های مخاطب با حرف «ت» شروع می شوند.

3 – دو صیغه از صیغه های فعل مضارع با «أ» و «ن» شروع می شوند و در آخر آنها نیازی به ضمیر نیست.

علامت مضارع ی،ت،أ،ن + ریشه ی فعل + علامت صیغه ها ان، ون،ین، ن Ü فعل مضارع.


جمعه 91 شهریور 24 , ساعت 11:14 عصر

جهت دیدن تصاویرروی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب...

پنج شنبه 91 شهریور 23 , ساعت 10:20 عصر

الحریق ....    آتش سوزی
  
برای ترجمه و متن درس 4 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
 
دل های بزرگ و احساس های بلند،عشق های زیبا و پر شکوه می افرینند.
دکتر سریعتی

ادامه مطلب

خرجت الام من البیت .          مادر ازخانه خارج شد ....

پنج شنبه 91 شهریور 23 , ساعت 10:56 صبح

نتیجة العمل : نتیجه کار

  

برای ترجمه و متن درس 3 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی ازار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن!در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.
 

دکتر شریعتی

ادامه مطلب...

پنج شنبه 91 شهریور 23 , ساعت 10:27 صبح

 الدرس الثانی : درس دوم

                هل جزاء الاحسان الا الاحسان ؟ آیا پاداش نیکی به جز نیکی است ؟

برای ترجمه و متن درس 2 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اکنون با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم.این زندگی من است.

دکتر شریعتی

ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ